Lượt truy cập: 12415162
Người online: 104

Họ và tên: Quàng Thị Nguyên

Tên thường gọi: Quàng Thị Nguyên

Ngày sinh: 19/1/1984

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kháng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Bản Pá Mồng, Xã Nậm Dôn, huyện Mường La , Sơn La

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Giáo viên Trường Trung học phổ thông huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Trung học phổ thông huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Nơi ứng cử: Sơn La

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không