Lượt truy cập: 12703294
Người online: 101

Họ và tên: Hoàng Ngọc Dũng

Tên thường gọi: Hoàng Ngọc Dũng

Ngày sinh: 1/7/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp , Sơn La

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao cấp Chỉ huy tham mưu, cán bộ chiến dịch - chiến lược

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên UBND tỉnh Sơn La, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La

Ngày vào đảng: 18/3/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không