Lượt truy cập: 12617776
Người online: 103

Họ và tên: Bùi Nguyên Súy

Tên thường gọi: Bùi Nguyên Súy

Ngày sinh: 20/9/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Thọ, huyện Ý Yên , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Đại học cảnh sát

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/5/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không