Lượt truy cập: 12655044
Người online: 110

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiện

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Hiện

Ngày sinh: 19/5/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 19/9/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XI

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không