Lượt truy cập: 13789915
Người online: 204

Họ và tên: Tráng Thị Xuân

Tên thường gọi: Tráng Thị Xuân

Ngày sinh: 10/6/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên , Sơn La

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ngày vào đảng: 17/2/1996

Đoàn ĐBQH: Sơn La

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016