Lượt truy cập: 14266579
Người online: 44

Họ và tên: Quàng Văn Hương

Tên thường gọi: Quàng Văn Hương

Ngày sinh: 3/7/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La , Sơn La

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kinh tế Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc

Ngày vào đảng: 7/9/1996

Đoàn ĐBQH: Sơn La

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không