Lượt truy cập: 13590370
Người online: 92

Họ và tên: Nguyễn Đắc Quỳnh

Tên thường gọi: Nguyễn Đắc Quỳnh

Ngày sinh: 11/6/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy tỉnh Sơn La

Ngày vào đảng: 3/10/1992

Đoàn ĐBQH: Sơn La

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016