Lượt truy cập: 14429806
Người online: 71

Họ và tên: Nguyễn Đắc Quỳnh

Tên thường gọi: Nguyễn Đắc Quỳnh

Ngày sinh: 11/6/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/10/1992

Đoàn ĐBQH: Sơn La

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016