Lượt truy cập: 13509843
Người online: 93

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 27/5/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ninh Tiến, huyện Hoa Lư , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Tâm lý học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày vào đảng: 30/6/1997

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 1999-2004