Lượt truy cập: 14862225
Người online: 86

Họ và tên: Hoàng Thị Hoa

Tên thường gọi: Hoàng Thị Hoa

Ngày sinh: 25/9/1962

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Văn hóa, Đại học sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Ngày vào đảng: 15/6/1989

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Yên Dũng khóa XVI nhiệm kỳ 1999-2004