Lượt truy cập: 12646693
Người online: 134

Họ và tên: Nguyễn Anh Dũng

Tên thường gọi: Nguyễn Anh Dũng

Ngày sinh: 21/10/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa chất, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ngày vào đảng: 19/5/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không