Lượt truy cập: 12618495
Người online: 72

Họ và tên: Hà Thị Lan

Tên thường gọi: Hà Thị Lan

Ngày sinh: 4/9/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới , Bắc Kạn

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sử

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng phòng Thông tin, tuyên truyền, Ban Dân tộc, tỉnh Bắc Giang(Nhà Liên cơ quan tỉnh, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)

Nơi làm việc: Nhà liên cơ quan tỉnh, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Ngày vào đảng: 25/6/2012

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không