Lượt truy cập: 12652901
Người online: 136

Họ và tên: Hoàng Thị Hoa

Tên thường gọi: Hoàng Thị Hoa

Ngày sinh: 25/9/1962

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tư Mại, huyện Yên Dũng , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang khóa XIII; Ủy viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hà Nội

Ngày vào đảng: 15/6/1989

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không