Lượt truy cập: 12629016
Người online: 106

Họ và tên: Thân Văn Khoa

Tên thường gọi: Thân Văn Khoa

Ngày sinh: 20/7/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bắc Giang; Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang

Ngày vào đảng: 30/12/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI (2004-2009), XVII (2011-2016)