Lượt truy cập: 12621425
Người online: 202

Họ và tên: Nguyễn Thiện Nhân

Tên thường gọi: Nguyễn Thiện Nhân

Ngày sinh: 12/6/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Trường, huyện Càng Long , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư kinh tế, Tiến sỹ điều khiển học, Thạc sĩ quản lý cộng đồng

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII

Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ, số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 4/1/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6 khóa VII, đồng chí được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII