Lượt truy cập: 12648907
Người online: 200

Họ và tên: Nguyễn Đăng Tiến

Tên thường gọi: Nguyễn Đăng Tiến

Ngày sinh: 20/7/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Tổ 4, phường Phú Lãm, quận Hà Đông , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học công nghệ; Cử nhân Kinh tế; Kỹ sư Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Đài Tiếng nói Việt Nam

Ngày vào đảng: 1/12/1978

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không