Lượt truy cập: 14266026
Người online: 38

Họ và tên: Hà Thị Lan

Tên thường gọi: Hà Thị Lan

Ngày sinh: 4/9/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới , Bắc Kạn

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục cộng đồng, Đại học Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Trưởng phòng Tuyên truyền - Địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Ngày vào đảng: 25/6/2012

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không