Lượt truy cập: 14266116
Người online: 67

Họ và tên: Trần Văn Lâm

Tên thường gọi: Trần Văn Lâm

Ngày sinh: 27/1/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xóm Nam, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang

Ngày vào đảng: 5/10/1999

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không