Lượt truy cập: 14635411
Người online: 261

Họ và tên: Leo Thị Lịch

Tên thường gọi: Leo Thị Lịch

Ngày sinh: 23/9/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Sán Dìu

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/4/1997

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016