Lượt truy cập: 14627234
Người online: 175

Họ và tên: Lê Thị Thu Hồng

Tên thường gọi: Lê Thị Thu Hồng

Ngày sinh: 31/7/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bắc Giang

Ngày vào đảng: 3/1/1996

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011-2016

Phụ chú: 16/1/2019: Được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang, được phê chuẩn từ 29/1/2019.