Lượt truy cập: 14265721
Người online: 172

Họ và tên: Ngô Sách Thực

Tên thường gọi: Ngô Sách Thực

Ngày sinh: 6/5/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Trung, huyện Tân Yên , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày vào đảng: 3/8/1989

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bắc Giang khóa XVII (2011-2016)