Lượt truy cập: 14107030
Người online: 100

Họ và tên: Nguyễn Chí Dũng

Tên thường gọi: Nguyễn Chí Dũng

Ngày sinh: 5/8/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Đại học Giao thông

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nơi làm việc: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày vào đảng: 30/9/1987

Đoàn ĐBQH: Quảng Trị

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016