Lượt truy cập: 14862212
Người online: 104

Họ và tên: Đỗ Văn Sinh

Tên thường gọi: Đỗ Văn Sinh

Ngày sinh: 14/11/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Hà, huyện Đông Anh , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 12/9/1986

Đoàn ĐBQH: Quảng Trị

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không