Lượt truy cập: 12655448
Người online: 83

Họ và tên: Ly Kiều Vân

Tên thường gọi: Ly Kiều Vân

Ngày sinh: 20/1/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Bru - Vân Kiều

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Đakrông; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Huyện ủy Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Ngày vào đảng: 18/9/2001

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không