Lượt truy cập: 12652103
Người online: 90

Họ và tên: Hoàng Đức Thắm

Tên thường gọi: Hoàng Đức Thắm

Ngày sinh: 15/8/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm toán

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Đảng ủy viên khối cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

Ngày vào đảng: 10/11/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không