Lượt truy cập: 12618526
Người online: 92

Họ và tên: Hà Sỹ Đồng

Tên thường gọi: Hà Sỹ Đồng

Ngày sinh: 18/1/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lâm nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, Số 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị

Ngày vào đảng: 2/5/1989

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không