Lượt truy cập: 12629036
Người online: 118

Họ và tên: Phạm Đức Châu

Tên thường gọi: Phạm Đức Châu

Ngày sinh: 4/1/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao đẳng hành chính, Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị

Ngày vào đảng: 19/3/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không