Lượt truy cập: 12626006
Người online: 201

Họ và tên: Phạm Vũ Luận

Tên thường gọi: Phạm Vũ Luận

Ngày sinh: 1/8/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kim Thư, huyện Thanh Oai , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

Nơi làm việc: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày vào đảng: 17/5/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không