Lượt truy cập: 14266721
Người online: 69

Họ và tên: Hoàng Đức Thắng

Tên thường gọi: Hoàng Đức Thắng

Ngày sinh: 12/11/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị

Ngày vào đảng: 13/9/1983

Đoàn ĐBQH: Quảng Trị

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016