Lượt truy cập: 14107034
Người online: 101

Họ và tên: Mai Thị Kim Nhung

Tên thường gọi: Mai Thị Kim Nhung

Ngày sinh: 15/10/1985

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Ba, huyện Hải Lăng , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Giáo dục chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Thành ủy viên, Bí thư thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Đảng ủy phường 3, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Ngày vào đảng: 20/8/2012

Đoàn ĐBQH: Quảng Trị

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không