Lượt truy cập: 14107032
Người online: 102

Họ và tên: Hồ Thị Minh

Tên thường gọi: Hồ Thị Minh

Ngày sinh: 23/9/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Bru - Vân Kiều

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ba Nang, huyện Đakrông , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Ngày vào đảng: 6/6/2006

Đoàn ĐBQH: Quảng Trị

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không