Lượt truy cập: 14626382
Người online: 68

Họ và tên: Hà Sỹ Đồng

Tên thường gọi: Hà Sỹ Đồng

Ngày sinh: 18/1/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Ngày vào đảng: 2/5/1989

Đoàn ĐBQH: Quảng Trị

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không