Lượt truy cập: 14266701
Người online: 63

Họ và tên: Ngô Thị Minh

Tên thường gọi: Ngô Thị Minh

Ngày sinh: 26/1/1964

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên , Quảng Ninh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp, Cử nhân Sư phạm Toán

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Áchentina

Nơi làm việc: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày vào đảng: 3/7/1991

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không