Lượt truy cập: 14266708
Người online: 64

Họ và tên: Phạm Minh Chính

Tên thường gọi: Phạm Minh Chính

Ngày sinh: 10/12/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Ngày vào đảng: 25/12/1986

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không