Lượt truy cập: 12626490
Người online: 430

Họ và tên: Vũ Chí Thực

Tên thường gọi: Vũ Chí Thực

Ngày sinh: 25/10/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đan Hội, huyện Lục Nam , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an tỉnh Quảng Ninh

Ngày vào đảng: 5/1/1979

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không