Lượt truy cập: 12652892
Người online: 136

Họ và tên: Đỗ Thị Hoàng

Tên thường gọi: Đỗ Thị Hoàng

Ngày sinh: 24/8/1958

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường , Nam Định

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm, cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày vào đảng: 23/2/1983

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII