Lượt truy cập: 12620871
Người online: 82

Họ và tên: Phạm Bình Minh

Tên thường gọi: Phạm Bình Minh

Ngày sinh: 26/3/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngoại giao chuyên ngành quan hệ quốc tế và Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Bộ Ngoại giao, số 1 Tôn Thất Đàm, Hà Nội

Ngày vào đảng: 19/5/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không