Lượt truy cập: 14429131
Người online: 65

Họ và tên: Đỗ Thị Lan

Tên thường gọi: Đỗ Thị Lan

Ngày sinh: 17/11/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chương Dương, huyện Thường Tín , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Về các vấn đề xã hội

Ngày vào đảng: 7/9/1994

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Quảng Ninh khóa XII (2011-2016)