Lượt truy cập: 14106991
Người online: 69

Họ và tên: Lê Minh Chuẩn

Tên thường gọi: Lê Minh Chuẩn

Ngày sinh: 2/4/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ hầm lò, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương; Phó Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

Ngày vào đảng: 6/9/1993

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không