Lượt truy cập: 14098337
Người online: 78

Họ và tên: Lương Công Quyết

Tên thường gọi: Thượng tọa Thích Thanh Quyết

Ngày sinh: 15/6/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm , Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Phật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tu sĩ Phật giáo, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Chùa Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016