Lượt truy cập: 14478732
Người online: 97

Họ và tên: Vũ Hồng Thanh

Tên thường gọi: Vũ Hồng Thanh

Ngày sinh: 19/4/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Minh Tân, huyện Nam Sách , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí Đại học kỹ thuật Budapest, Hungary

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức

Nơi làm việc: Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 13/7/1998

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016