Lượt truy cập: 14107142
Người online: 143

Họ và tên: Nguyễn Hòa Bình

Tên thường gọi: Nguyễn Hòa Bình

Ngày sinh: 24/5/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật, Đại học An ninh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tối cao

Ngày vào đảng: 14/10/1981

Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không