Lượt truy cập: 14635486
Người online: 107

Họ và tên: Trần Tuấn Anh

Tên thường gọi: Trần Tuấn Anh

Ngày sinh: 6/4/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Ngoại giao

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương

Nơi làm việc: Bộ Công Thương

Ngày vào đảng: 29/11/1996

Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không