Lượt truy cập: 14266712
Người online: 66

Họ và tên: Đinh Thị Phương Lan

Tên thường gọi: Đinh Thị Phương Lan

Ngày sinh: 5/6/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kor

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Ngoại ngữ

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Philipin

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/2/2008

Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không