Lượt truy cập: 12655032
Người online: 100

Họ và tên: Trịnh Đình Thạch

Tên thường gọi: Trịnh Đình Thạch

Ngày sinh: 10/9/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh , Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự-Chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Ngày vào đảng: 20/11/1986

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không