Lượt truy cập: 12639347
Người online: 88

Họ và tên: Nguyễn Cao Phúc

Tên thường gọi: Nguyễn Cao Phúc

Ngày sinh: 2/7/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế ngành tài chính-ngân hàng

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng đoàn ĐBQH kiêm nhiệm tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Ngày vào đảng: 14/2/1997

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không