Lượt truy cập: 12617868
Người online: 85

Họ và tên: Đinh Thị Phương Lan

Tên thường gọi: Đinh Thị Phương Lan

Ngày sinh: 5/6/1976

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kor

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục, Cử nhân ngoại ngữ

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 3/2/2008

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không