Lượt truy cập: 12639532
Người online: 107

Họ và tên: Nguyễn Hòa Bình

Tên thường gọi: Nguyễn Hòa Bình

Ngày sinh: 24/5/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII

Nơi làm việc: Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày vào đảng: 14/10/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không