Lượt truy cập: 12652388
Người online: 310

Họ và tên: Võ Tuấn Nhân

Tên thường gọi: Võ Tuấn Nhân

Ngày sinh: 6/3/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Xã hội học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 20/10/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh(1999-2004)