Lượt truy cập: 12620710
Người online: 149

Họ và tên: Mã Điền Cư

Tên thường gọi: Mã Điền Cư

Ngày sinh: 25/1/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Chăm

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình , Bình Thuận

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học ngành xây dựng Đảng, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - 37 Hùng Vương - Hà Nội

Ngày vào đảng: 12/10/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: IX,X,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh(1989 - 1994)