Lượt truy cập: 14628886
Người online: 109

Họ và tên: Hồ Thị Vân

Tên thường gọi: Hồ Thị Vân

Ngày sinh: 12/2/1983

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kor

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Huyện ủy Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày vào đảng: 13/9/2011

Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không